vrijdag 18 februari 2011

Tijdrit op Texel voor ligfietsen gaat door

Het comité dat de tijdrit op Texel organiseert had zich voorgenomen de ligfietsers in 2011 en daarna uit te sluiten.
Ik heb me schriftelijk tot de organisatie gewend en met argumenten geprobeerd de organisatie op andere gedachten te brengen. Blijkens een email die ik zojuist ontving mogen de ligfietsers toch weer meedoen.

Dirk Vinke schrijft namens het Wielercomité Texel:

Ligfietsen.
De proef met de afzonderlijke start van de ligfietsen in 2010 is goed bevallen. Na mededelingen vanuit de organisatie, dat de deelname van ligfietsen mogelijk zou worden beëindigd, hebben verschillende ligfietsers aangegeven dit te betreuren. We hebben daarom besloten ook in 2011 ligfietsen met - en zonder stroomlijn deel te laten nemen. Wel met een maximum van 25 deelnemers.


Een heel goed bericht