zaterdag 6 oktober 2012

Testen en service aan Risse dempers

Er zijn nu al ruim 120 Risse dempers verkocht, de meeste in Nederland. Inmiddels zijn, behalve Nederlandse dealers, ook dealers uit Duitsland, Denemarken en Frankrijk regelmatige afnemers.

Tijdens het bezoek aan Nederland van Kevin Risse, hebben Jan Reus en ik een training gehad om dempers met een defect te repareren en onderhoud te verrichten. Natuurlijk willen we liefst helemaal geen service verlenen. Dempers moeten het gewoon doen en dat liefst jaren lang. Maar waar mensen werken worden fouten gemaakt.

Om defecten op te sporen voordat de dempers per vliegtuig naar ons verzonden worden, worden ze getest met een speciale machine die de dempers langdurig zwaar belast.
Een kleinere uitvoering van deze machine wordt momenteel naar Nederland verscheept. Hiermee kunnen we na een reparatie of onderhoud, zelf de dempers testen.