dinsdag 19 februari 2013

Mango sneller door aero-dynamische profielenRudolf Kooistra heeft na het monteren van de profielen en de gedeeltelijke afsluiting van de wielgaten op zijn Mango een eerste rit gemaakt onder ongeveer vergelijkbare omstandigheden qua wind en temperatuur.
Rudolf schrijft me:

'Inmiddels heb ik weer gefietst, onder vergelijkbare omstandigheden met een voor mij vergelijkbare belasting. De gemiddelde snelheid was over de route van 14 km 3,4 km/h hoger. Het is geen bewijs, maar het effect lijkt positief te zijn'.

De plaatjes laten de route zien en de snelheden op de verschillende data. De eerste twee screenshots zijn gemaakt voor de montage van de profielen. Het derde plaatje laat de hogere snelheid van 32,2 km/u zien.