zondag 15 maart 2020

Different update 15-3-2020


De vorige keer eindigde ik met de mededeling, dat we na 2  mislukte pogingen om op een mechanische manier een variabele stuurinrichting te maken, we nu een poging gingen doen om die gewenste stuurinrichting te realiseren, d.m.v. middel van 2 stukjes lineaire rail met sliders, in combinatie met 2 elektrische servo’s.  


Echter mijn hersenen staan zelden stil .. en lopende het bouwproces bedacht ik een manier om de sliders toch mechanisch te verplaatsen en zo het gewenste effect te verkrijgen.
Zie de foto’s en het filmpje.


We hebben hiermee nu een stuurinrichting, die in de rechtuitstand een hele kleine overbrenging heeft en daardoor de fiets in die stand, heel rustig reageert op stuurbewegingen. Echter bij maximale stuuruitslagen, wordt de overbrenging veel directer, waardoor er een krappe bocht toch mogelijk is.
Wordt vervolgd.
Piet Kunis